Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w sierpniu 2021 r.

31.08.2021
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia za I-II kwartał 2021 r.

30.08.2021
Publikacja zawiera dane dotyczące Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza, finanse przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo publiczne. Publikacja prezentuje ponadto dane dla Wrocławia w ujęciu umożliwiającym ich porównanie z danymi dla województwa oraz w odniesieniu do wybranych miast Polski.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego I-II kwartał 2021 r.

30.08.2021
Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa dolnośląskiego, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów gospodarki narodowej, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego na poziomie województwa, podregionów, powiatów oraz w podziale na sekcje i działy PKD. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych, kwartalnych, rocznych i w okresach narastających. Informacje statystyczne uzupełnione są podstawowymi danymi dla całego kraju i poszczególnych województw oraz wybranymi wskaźnikami ogólnopolskimi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w lipcu 2021 r.

27.08.2021
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.

30.07.2021
Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji „Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2020 r.” w ramach serii wydawniczej „Analizy statystyczne”. Opracowanie zawiera podstawowe dane o liczbie i strukturze ludności oraz ruchu naturalnym i wędrówkowym na terenie województwa dolnośląskiego. Zakres tematyczny oraz forma prezentacji danych umożliwiają analizę zjawisk demograficznych zachodzących w regionie na przestrzeni ostatnich lat. Zaprezentowane w opracowaniu procesy demograficzne zostały opatrzone komentarzem analitycznym i przedstawione na tle kraju i innych województw oraz w podziale na powiaty i gminy województwa dolnośląskiego. Wybrane zjawiska zilustrowano na wykresach i mapach. Szczegółowe informacje o stanie i strukturze ludności oraz o ruchu naturalnym i migracjach dostępne są na stronie internetowej GUS https://stat.gov.pl → Banki i bazy danych – między innymi w bazie Demografia, w Banku Danych Lokalnych oraz w ramach Platformy Analitycznej SWAiD – Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Demografia.
Czytaj dalej
1    21  22  23  24  25  26  27  28  29    61
Do góry