W 2022 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowało 117 jednostek Systemu Ratownictwa Medycznego (tyle samo co przed rokiem). Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 264,6 tys. osobom. W obrębie województwa działało 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR).