W 2021 r. w województwie dolnośląskim zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 264,4 tys. osobom.

W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało 195,8 tys.pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było 143,9 tys. osób.