Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w województwie dolnośląskim w 2020 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
29.11.2021

W 2020 r. podmioty gospodarcze wykazały gorsze wyniki finansowe od uzyskanych rok wcześniej. Zanotowano znaczny wzrost wartości poniesionych strat brutto oraz netto, co skutkowało spadkiem wyników finansowych brutto i netto.

W województwie dolnośląskim w 2020 r. badaniem zostało objętych 1393 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 250 osób i więcej.   Podobnie jak w latach wcześniejszych przeważały jednostki sektora prywatnego, które stanowiły 90,7% analizowanych przedsiębiorstw.

Analiza struktury przedsiębiorstw według sekcji PKD wykazała, że największy udział podmiotów prowadziło działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe (40,8%), w dalszej kolejności w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,1%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (8,5%).

Więcej informacji

Do góry