W 2023 roku kontynuowany był trend wzrostu ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON  w województwie dolnośląskim. Według stanu na 31 grudnia było ich 441,4 tys., o 14,2 tys. więcej niż w 2022 r. (wzrost o 3,3%).

Pod względem liczby podmiotów dolnośląskie zajmowało 5. lokatę w kraju wśród województw. W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców województwo dolnośląskie było na 2. miejscu w kraju.

W ogólnej liczbie podmiotów 293,6 tys., tj. 66,5% stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Zdecydowaną większość, bo 414,9 tys. jednostek, tj. 94,0% ogólnej liczby podmiotów, stanowiły jednostki sektora prywatnego.

W województwie dolnośląskim najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w następujących sekcjach PKD: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 78,8 tys. (17,8%), budownictwo – 60,6 tys. (13,7%) oraz obsługa rynku nieruchomości – 47,6 tys. (10,7%).

Na koniec grudnia 2023 r. na 10 tys. ludności przypadało 1018 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (o 37 więcej niż rok wcześniej), w tym najwięcej we Wrocławiu – 1350 oraz w powiatach wrocławskim – 1295, karkonoskim – 1180 i w Jeleniej Górze - 1176. Najmniej było ich w powiatach: polkowickim – 611, zgorzeleckim – 718 i wołowskim – 720.

Na 100 nowo zarejestrowanych podmiotów średnio przypadało 56 wyrejestrowanych.