Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2022 r. wzrósł o 2,7% w porównaniu do 2021 r., a zużycie wody o 4,5%. Emisja zanieczyszczeń pyłowych była mniejsza niż w 2021 r. - o 5,1%, a gazowych większa o 3,2%. Większa niż w 2021 r. była ilość wytworzonych odpadów przemysłowych (o 2,5%), podczas gdy komunalnych mniejsza o 3,3%.

 

Więcej informacji