W 2022 r. w województwie dostęp do szerokopasmowego Internetu poprzez stałe łącze posiadało 84,9% przedsiębiorstw. Ponad połowa firm (53,2%) zapewniała swoim pracownikom zdalny dostęp do służbowych dokumentów. 57,4% przedsiębiorstw stosowało procedury mające na celu redukcję zużycia papieru, a 43,3% przedsiębiorstw ograniczało zużycie energii.