Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie dolnośląskim w 2019 r.

W województwie dolnośląskim w 2019 r. dostęp do szerokopasmowego Internetu posiadało 98,8% przedsiębiorstw, tj. o 2,3 p.proc. więcej niż w 2018 r. Dalszemu zwiększeniu uległ odsetek firm wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne pozwalające na mobilny dostęp do Internetu (do 82,0%). Dolnośląskie przedsiębiorstwa w największym stopniu stosowały środki bezpieczeństwa ICT (stanowiły one 90,8%).