Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.12.2019
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikację rozpoczynają tablice przeglądowe przedstawiające m.in. najistotniejsze dane o województwie w porównaniu do danych ogólnokrajowych oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2005, 2010 i 2014–2018. Szczegółowe dane statystyczne zgrupowano w 22 działach tematycznych poprzedzonych uwagami ogólnymi, zawierającymi wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji zamieszczonych w tablicach. Wybrane zjawiska zilustrowano na mapach i wykresach.

W obecnej edycji Rocznika pragnę zwrócić uwagę Państwa na wprowadzone zmiany metodologiczne i zakres prezentowanych danych. Działy tematyczny o nazwie „Infrastruktura komunalna. Mieszkania” i „Budżety gospodarstw domowych”, znane z poprzednich edycji roczników zostały połączone w jeden dział „Gospodarstwa domowe. Mieszkania”. Ponadto tablice dotyczące odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych i terenów zieleni osiedlowej zostały przeniesione z działu „Infrastruktura komunalna. Mieszkania” do działu „Stan i ochrona środowiska”.

Opracowanie dostępne jest w formie książkowej oraz na stronie internetowej Urzędu wroclaw.stat.gov.pl


„Dnia 29.05.2020 r. zmodyfikowano plik PDF Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 2019. W tabeli 5(41), na stronie 89, w kolumnie 2. pt. „Radni rad gmin” nieprawidłowo naliczono dane, które podano łącznie z radnymi rad miast na prawach powiatu, a powinny być zaprezentowane bez radnych rad miast na prawach powiatu. Informacja o liczbie radnych w radach miast na prawach powiatu znajduje się w kolumnie 3.”

Publikacja w sprzedaży:
Cena książki: 28 zł

Przekroje: województwo
Do góry