Ambulatoryjna opieka zdrowotna

W końcu 2022 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 1,6 tys. przychodni i 340 praktyk lekarskich, w tym 271 praktyk stomatologicznych. W porównaniu z 2021 r. zaobserwowano wzrost liczby przychodni o 31 jednostek, natomiast spadek liczby praktyk lekarskich o 29 jednostek. W ciągu roku udzielono 25,6 mln porad1, z tego 22,7 mln lekarskich2 i 2,9 mln stomatologicznych.

Szpitale

W 2022 r. w województwie dolnośląskim funkcjonowały 82 stacjonarne szpitale (rok wcześniej 84). Dla pacjentów dostępnych było 13,4 tys. łóżek, tj. o 33 łóżka mniej niż w 2021 r. W ciągu 2022 r. do szpitali działających w trybie stacjonarnym zostało przyjętych (łącznie z ruchem międzyoddziałowym) 570,2 tys. pacjentów (rok wcześniej 535,5 tys.).


1 Łącznie z poradami opłaconymi w przychodniach przez pacjentów oraz łącznie z poradami udzielonymi w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.