W końcu 2020 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 1,5 tys. przychodni i 310 praktyk stomatologicznych oraz 81 praktyk lekarskich, które świadczyły usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 19,5 mln porad lekarskich i 2,3 mln porad stomatologicznych.

Ambulatoryjna opieka zdrowotna

W końcu 2020 r., w województwie dolnośląskim, działalność w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej prowadziło 1538 placówek (mniej o 73 placówki niż 2019 r.), w tym 1455 przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zwanej dalej POZ) i 83 przychodnie przyszpitalne. W województwie dolnośląskim na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1880 osób (o 80 osób mniej niż w 2019 r.).

Więcej informacji