W przypadku osób z niepełnosprawnością aktywizacja zawodowa wpływa nie tylko na integrację ze społeczeństwem czy sytuację ekonomiczną, zapewniając niezależność finansową, ale także pełni funkcję rehabilitacyjną i terapeutyczną, rekompensując ograniczenia wynikające z niepełnosprawności.

W wielu przypadkach, w tym również wśród osób z niepełnosprawnością, zauważyć można pozytywny wpływ pracy na jakość życia, poczucie satysfakcji i zadowolenia z życia ogólnie rzecz biorąc.