Na przestrzeni roku nastąpił wzrost dochodu rozporządzalnego przypadającego na 1 osobę, przy jednoczesnym spadku wydatków na osobę w gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania, a zwłaszcza: zmywarki do naczyń, smartfony, laptopy i tablety czy samochody osobowe.