Sytuacja materialna badanych gospodarstw domowych w województwie dolnośląskim w 2019 r. poprawiła się. Na przestrzeni roku nastąpił wzrost dochodu rozporządzalnego przypadającego na 1 osobę, przy jednoczesnym wzroście wydatków na osobę w gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji, a zwłaszcza: telefony komórkowe (w tym smartfony). Więcej informacji znajduje się w załączonej informacji sygnalnej.