Warunki mieszkaniowe w województwie dolnośląskim – wyniki wstępne NSP 2021