W województwie dolnośląskim w końcu 2022 r. długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 13,0 tys. km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych – 260,3 tys. szt.

W końcu 2022 r. długość sieci wodociągowej rozdzielczej i przesyłowej wyniosła 21,1 tys. km, a liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych – 376,3 tys. szt. W relacji do końca 2021 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej zwiększyła się o 0,7%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 7,5 tys. szt. (tj. o 2,0%).