W województwie dolnośląskim w końcu 2021 r. długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 12,8 tys. km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych – 254,1 tys. szt., natomiast długość sieci wodociągowej rozdzielczej wyniosła 16,8 tys. km, a liczba przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych – 368,8 tys. szt. W stosunku do roku ubiegłego, długość sieci kanalizacyjnej wzrosła o 2,7%, a długość sieci wodociągowej o 1,7%. W 2021 r. 77,5% ludności korzystało z sieci kanalizacyjnej, zaś z sieci wodociągowej – 95,1%.