W województwie dolnośląskim długość sieci kanalizacyjnej wyniosła 12,1 tys. km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych - 240,7 tys. sztuk w końcu 2019 r.

W końcu 2019 r. sieć kanalizacyjna osiągnęła długość 12,1 tys. km, zaś liczba przyłączy do budynków mieszkalnych – 240,7 tys. sztuk. W stosunku do roku ubiegłego długość wybudowanej lub przebudowanej sieci kanalizacyjnej zwiększyła się o ok. 0,3 tys. km, tj. o 2,6%, przy jednoczesnym wzroście liczby przyłączy o 6,8 tys. szt., tj. o 2,9%.

Długość sieci wodociągowej rozdzielczej wyniosła 16,5 tys. km, a liczba przyłączy kanalizacyjnych do budynków – 352,0 tys. sztuk. W porównaniu z 2018 r. długość wybudowanej lub przebudowanej sieci wodociągowej wydłużyła się o 0,2 tys. km (tj. o 1,1%), jednocześnie zaobserwowano wzrost liczby przyłączy do budynków mieszkalnych o 7,9 tys. sztuk (tj. o 2,3%).