Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

 • sprawdzić, czy w tym czasie przeprowadzane jest dane badanie, odwiedzając stronę internetową GUS: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/harmonogram.htm

  zweryfikować tożsamość ankietera, dzwoniąc do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/Kontakt.htm

 • W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu telefony: 
  71 3716 403 (do godziny 15.00),
  71 3716 333
  71 3716 300 (po godzinie 15.00)

 • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
 • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych.

 

Kim jest ankieter statystyczny

Ankieter statystki publicznej jest pracownikiem urzędu statystycznego na terenie danego województwa.
Tożsamość ankietera/teleankietera można:

 • zweryfikować tożsamość ankietera, dzwoniąc do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/Kontakt.htm
 • W Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu telefony: 
  71 3716 403 (do godziny 15.00),
  71 3716 333
  71 3716 300 (po godzinie 15.00)

Każdy ankieter pracujący w terenie posiada legitymację służbową ze zdjęciem oraz upoważnienie do przeprowadzenia danego badania z określeniem tematyki, terenu i okresu realizacji badania.

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji

Pliki do pobrania

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

 • gospodarstw domowych,
 • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
 • rolnicze

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 17 rejonach w woj. dolnośląskim), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

 • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
 • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
 • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Badania Ankietowe

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry