Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Gdy skontaktuje się z nami ankieter

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Gdy zadzwoni ankieter

Gdy zadzwoni ankieter Głównego Urzędu Statystycznego w celu przeprowadzenia badania ankietowego możesz:

          -na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (potrzebne będą imię, nazwisko ankietera oraz numer jego legitymacji),

          -dzwoniąc na Infolinię Statystyczną (tel. 22 279 99 99) lub do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego Kontakt (stat.gov.pl)

   71 3716 403 (do godziny 15.00),
   71 3716 333
   71 3716 300 (po godzinie 15.00)

  • umówić się na inny termin przeprowadzenia badania
  • zażądać przeprowadzenia badania metodą bezpośredniego kontaktu z ankieterem w domu.

Ankieter odwiedzający respondenta  posiada legitymację służbową

Sprawdź tożsamość ankietera (stat.gov.pl)

 
 
 

Do wylosowanych rodzin/gospodarstw  wysyłany jest list Prezesa GUS, który poprzedza pierwszą wizytę ankietera. List podkreśla znaczenie badania, zawiera skrócone informacje o przebiegu badania, obowiązkach wynikających z podjęcia badania oraz gwarantowanej poufności zbieranych informacji

Badania ankietowe

W ramach badań statystyki publicznej przeprowadzane są badania ankietowe:

  • gospodarstw domowych,
  • cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych oraz cen  targowiskowych ważniejszych produktów rolnych,
  • rolnicze

Badania prowadzone są na terenie całego kraju. Realizację badań w poszczególnych województwach koordynują wojewódzkie urzędy statystyczne, a wylosowane do badania mieszkania/gospodarstwa odwiedzają przedstawiciele wojewódzkiej sieci ankieterów statystycznych.
Badania ankietowe są badaniami reprezentacyjnymi przeprowadzanymi w wybranych do badania w drodze losowania gospodarstwach domowych czy rolnych, reprezentujących całą zbiorowość gospodarstw domowych w Polsce.
Zbiór wylosowanych gospodarstw nazywany jest próbą do badania.
Badanie cen prowadzone jest w 209 rejonach na terenie kraju (w 17 rejonach w woj. dolnośląskim), gdzie notuje się ceny i poziom ich zmian dla ponad 1700 reprezentantów w wybranych punktach sprzedaży detalicznej, zakładach gastronomicznych i jednostkach usługowych znajdujących się na terenie rejonu badania cen.

Ze względu na częstotliwość przeprowadzania badania wyróżnia się:

  • badania stałe – realizowane w sposób ciągły, np. badanie budżetów gospodarstw domowych, badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, użytkowanie gruntów, badanie cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych
  • badania cykliczne  – powtarzane cyklicznie w określonych odstępach czasu, np. EU-SILC, SSI-10, EHIS, BSS, badania modułowe
  • badania jednorazowe  – realizowane w miarę potrzeb zbierania danych statystycznych o dziedzinie, zjawisku lub procesie.

Zobacz także:

Badania Ankietowe

Program badań statystycznych statystyki publicznej 

Do góry