Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Porozumienia o współpracy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Medyczną w Legnicy a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu

Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 3 marca 2021 roku pomiędzy Wyższą Szkołą Medyczną w Legnicy, reprezentowaną przez dr. Ryszarda Pękałę, prof. WSM - Rektora a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez: mgr inż. Halinę Woźniak - p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Głównym Urzędem Statystycznym, Urzędem Statystycznym we Wrocławiu

W dniu 3 czerwca 2019 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu reprezentowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Kaletę - Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, Głównym Urzędem Statystycznym reprezentowanym przez dr Dominika Rozkruta - Prezesa GUS i Urzędem Statystycznym we Wrocławiu reprezentowanym przez dr Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu w związku z przyznaniem przez Komitet Europejskiego Systemu Statystycznego prawa do nadawania tytułu The European Master in Official Statistics – EMOS absolwentom nowej specjalności Statystyka Publiczna na II stopniu kierunku Analityka Gospodarcza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Porozumienie z Politechniką Wrocławską (obowiązujące do 2 czerwca 2021 r.)

W dniu 3 czerwca 2016 r. podpisano umowę ramową o współpracy pomiędzy Politechniką  Wrocławską, reprezentowaną przez prof. dra hab. inż. Tadeusza Więckowskiego – Rektora Politechniki Wrocławskiej, a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez dr Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką – Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Porozumienie z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu

W dniu 4 marca 2016 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu, reprezentowaną przez dra hab. Krzysztofa Łobosa, prof. WSB – Prorektora ds.Nauki i Rozwoju Kadr, a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, reprezentowanym przez Halinę Woźniak – p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Porozumienie z Uniwersytetem Ekonomicznym

W dniu 12 stycznia 2012 r. pomiędzy Głównym Urzędem Statystycznym, reprezentowanym przez prof. dr hab. Janusza Witkowskiego – Prezesa GUS, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu reprezentowanym przez prof. dr hab. Bogusława Fiedora - Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Urzędem Statystycznym we Wrocławiu reprezentowanym przez dr Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych.

Porozumienie z Uniwersytetem Wrocławskim

W dniu 11 stycznia 2011 r. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim reprezentowanym przez prof. dr hab. Marka Bojarskiego - Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu reprezentowanym przez dr Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie deklarujące wolę współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych i opracowań analityczno-statystycznych.

Porozumienie z Kuratorium Oświaty

W dniu 10 stycznia 2011 r. pomiędzy Kuratorium Oświaty we Wrocławiu reprezentowanym przez Danutę Leśniewską - Dolnośląskiego Wicekuratora Oświaty a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu reprezentowanym przez Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie deklarujące wolę zintensyfikowania współpracy w zakresie w zakresie edukacji statystycznej uczniów.

Pliki do pobrania

Porozumienie z Województwem Dolnośląskim

W dniu 24 września 2010 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim reprezentowanym przez Marka Łapińskiego - Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Grzegorza Romana - Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego a Urzędem Statystycznym we Wrocławiu reprezentowanym przez Małgorzatę Wojtkowiak-Jakacką - Dyrektora Urzędu podpisano porozumienie deklarujące wolę zintensyfikowania współpracy w zakresie wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych projektów badawczych i opracowań analityczno-statystycznych.

Do góry