Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Popularyzacja wiedzy o statystyce

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Podsumowanie trzyletniego cyklu pilotażowego Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną Dzieci i Młodzieży (SWESDiM)

W czerwcu 2016 r. w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu zakończył się trzyletni cykl pilotażowy Systemu Wspierającego Edukację Statystyczną Dzieci i Młodzieży (SWESDiM), którego celem było podniesienie poziomu wiedzy o statystyce publicznej i jej zasobach informacyjnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Do realizacji cyklu pilotażu powołano zespół edukacyjny złożony z pracowników Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz Oddziałów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu, którego zadaniem było opracowanie wzorcowych scenariuszy lekcji, pomocy dydaktycznych oraz realizacja zajęć edukacyjnych. W ciągu 3 kolejnych lat w każdej z klas objętych pilotażem przeprowadzono 6 lekcji (po 2 w klasie czwartej, piątej i szóstej):

  1. Jaki to zawód? – część pierwsza dla klasy IV,
  2. Guś i wykresy statystyczne – część druga dla klasy IV,
  3. Ile lat ma Guś – część pierwsza dla klasy V,
  4. Jak wykorzystywać statystykę przy prowadzeniu działalności gospodarczej – część druga dla klasy V,
  5. Jak umiejętnie korzystać z publikacji statystycznych – część pierwsza dla klasy VI,
  6. Próba reprezentatywna – część druga dla klasy VI.

Zajęcia edukacyjne realizowane  były w formie warsztatów z elementami quizu i zabawy, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz innych pomocy dydaktycznych. Wprowadzenie nowego tematu każdorazowo poprzedzone było lekcją pokazową z udziałem członków zespołu edukacyjnego. Po zajęciach analizowano ich przebieg pod względem skuteczności oraz metod i form pracy z dziećmi.

Pilotażem, który rozpoczęto w roku szkolnym 2013/14, objęto uczniów z 24 klas czwartych w 10 szkołach podstawowych. W następnych latach szkolnych, w związku z wprowadzeniem kolejnych edycji, liczba uczniów objętych programem znacznie wzrosła (II edycja – 59 klas, III edycja – 43 klasy). Do chwili obecnej w projekcie wzięło udział 126 klas z 25 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego.

Trzyletni pilotaż potwierdził trafność założeń koncepcji edukacji statystycznej dzieci i młodzieży oraz skuteczność działania SWESDiM, który dał możliwość stworzenia solidnej podstawy wiedzy i umiejętności statystycznych. Dzieci wprowadzane były w świat statystyki w sposób przyjazny, wiedzę i umiejętności zdobywały podczas zabawy, często w sposób intuicyjny. Zarówno dzieci, jak i nauczyciele wyrażali pozytywne opinie na temat przeprowadzonych lekcji.

Warto również podkreślić, że SWESDiM, obejmujący swoim zasięgiem znaczącą liczbę uczniów szkół podstawowych, dociera również przez dzieci do ich rodziców, co przyczynia się do popularyzacji statystyki.

Warsztaty dla studentów Uniwersytetu Dzieci "Skąd wiadomo, ilu ludzi jest na świecie?"

W dniach 23 stycznia, 20 lutego  i 5 marca br. w Urzędzie Statystyczny we Wrocławiu przeprowadzono 11 warsztatów dla dzieci w wieku 8-9 lat – studentów Uniwersytetu Dzieci na kierunku – Inspiracje, pt. Skąd wiadomo, ilu ludzi jest na świecie? Przeprowadzone zajęcia edukacyjne były efektem porozumienia zawartego między Urzędem Statystycznym we Wrocławiu a Fundacją Uniwersytet Dzieci we Wrocławiu. W czasie warsztatów, zorganizowanych przez kierownika Oddziału w Legnicy Urzędu statystycznego we Wrocławiu – Wacława Mazura oraz głównego specjalistę z Dolnośląskiego Ośrodka Badań Regionalnych – Agatę Girul studenci mieli okazję odwiedzić Urząd Statystyczny oraz dowiedzieć się co to jest statystyka i do czego przydaje się w codziennym życiu. Dzieci w trakcie gier i zabaw poznawały podstawowe pojęcia statystyczne (dominanta, próba reprezentatywna) oraz uczyły się tworzyć i odczytywać wykresy statystyczne.

Podczas zajęć prowadzący wykorzystywali różnorodne narzędzia dydaktyczne m.in. interaktywną tablicę, specjalnie skonstruowaną „machinę gusiową” czy maskotkę „Gusia” (przyjaciela dzieci i statystyków), które zachęciły uczniów do aktywnego udziały w poszczególnych zadaniach.

Warsztaty szkolne w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze

W dniu 20.03.2014 r. w godzinach od 800 do 1130 odbyły się warsztaty szkolne w Szkole Podstawowej nr 8 im. W. Broniewskiego w Jeleniej Górze dla czterech klas IV a-d. W zajęciach uczestniczyło 87 uczniów oraz 5 nauczycieli. Lekcje poprowadzili p. Beata Sałdyka – referendarz statystyk, pracownik Informatorium Oddziału w Jeleniej Górze oraz p. Grzegorz Madera – specjalista, pracownik Ośrodka Banku Danych Lokalnych.

Zajęcia zostały przeprowadzone w grupach w trakcie czterech godzin lekcyjnych. Tematem zajęć było przedstawienie zawodu statystyka.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów z typowymi czynnościami wykonywanymi przez statystyków oraz przekazanie wybranych informacji statystycznych, również o regionie i Jeleniej Górze.

Zajęcia zorganizowano w formie quizu pt. „Jaki to zawód?”  z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej. Dzieci podzielono na grupy i wyposażono w pomoce dydaktyczne.

Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem, uczniowie wykazywali bardzo duże zaangażowanie w przeprowadzonym konkursie. Zwycięska drużyna otrzymała drobne upominki w postaci: notatników, długopisów i zakładek.

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego

Promowanie działalności i oferty wydawniczej Urzędu poprzez organizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych w czasie różnych imprez, konferencji, seminariów, sympozjów organizowanych w województwie dolnośląskim. W 2013 r. stoiska promocyjne zorganizowano m.in. podczas:

- X Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego;

- Sympozjum  „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych na przykładzie projektów pilotażowych realizowanych w roku 2013 na terenie Dolnego Śląska”, zorganizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

- konferencji poświęconej realizacji Programu Aktywności Lokalnej, zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

Wysyłanie informacji o nowościach wydawniczych.

Promowanie badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną w 2013 r.

Aktualizacja danych statystycznych w ramach projektu „Miasto w statystyce” na stronach internetowych Jeleniej Góry i Legnicy.

Współpraca z pozostałymi partnerami zewnętrznymi

Promowanie działalności i oferty wydawniczej Urzędu poprzez organizowanie stoisk informacyjno-promocyjnych w czasie różnych imprez, konferencji, seminariów, sympozjów organizowanych w województwie dolnośląskim. W 2013 r. stoiska promocyjne zorganizowano m.in. podczas:
- konferencji naukowej „Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce”, zorganizowanej w Mysłakowicach przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Wydziału Ekonomii, Zarzadzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
- konferencji naukowej „Absolwent na rynku pracy”, zorganizowanej we Wrocławiu przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego;
- XVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki;
- Kongresu Turystyki Kulturowej w Kotlinie Jeleniogórskiej pod hasłem „Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju regionu” w Wojanowie;
- XXXIX Wrocławskich Dni Nauki i Techniki;
- Ogólnopolskiego Studyjnego Zjazdu Przewodników Turystycznych PTTK

Wysyłanie informacji o nowościach wydawniczych.

Promowanie badań ankietowych realizowanych przez statystykę publiczną w 2013 r. (wywiady, programy telewizyjne i radiowe, informacje dla prasy).

Opracowywanie materiałów okolicznościowych – w tym roku opracowano ponad 20 ulotek informacyjnych na różne tematy, wszystkie dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Organizowanie przez Wrocławski Oddział PTS cyklu wykładów z okazji Międzynarodowego Roku Statystyki.

Do góry