Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Euroregionu Nysa 2011

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.03.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja została opracowana z okazji jubileuszu dwudziestolecia powstania Euroregionu Nysa – pierwszego euroregionu w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem wydawnictwa jest dostarczenie przekrojowych informacji statystycznych ilustrujących stan rozwoju społeczno-gospodarczego pogranicza polsko-czesko-niemieckiego objętego współpracą w ramach Euroregionu Nysa, a także ukazanie tendencji zmian opisywanych zjawisk w latach 1991-2010.
Opracowanie powstało w efekcie współpracy statystyków Czeskiego Urzędu Staty-stycznego Przedstawicielstwa w Libercu, Krajowego Urzędu Statystycznego Saksonii i Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, których przedstawiciele współpracują w ramach grupy roboczej „Statystyka” – jednej z siedemnastu grup działających w strukturach Euroregionu Nysa.
Publikacja składa się z dwóch części. W części wstępnej – opisowej prezentowane są informacje ogólne o Euroregionie, dotyczące zwłaszcza jego powstania, statusu, podstaw prawnych i instytucjonalnych, celów funkcjonowania i zakresu działania, a także opisy grup roboczych.  
Zasadniczą, drugą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zaprezentowano informacje dotyczące m.in. zagadnień z zakresu demografii, mieszkalnictwa, opieki medycznej, rynku pracy, gospodarki i rolnictwa. Dane liczbowe uzupełnione są komentarzami oraz ilustracją graficzną w formie kartogramów i wykresów.
Należy podkreślić, że powstanie publikacji nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy i wsparcia ze strony sekretariatów wszystkich krajowych części Euroregionu, których przedstawiciele są autorami części opisowej publikacji. Szczególne podziękowania kierujemy do koordynatorów oraz przewodniczących grup roboczych.
Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja dostarczy Państwu wielu interesujących i przydatnych informacji o sytuacji na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, a także o Euroregionie Nysa, który od dwudziestu lat inicjuje i wspiera współpracę transgra-niczną w tym regionie. Przekroje: powiaty, części krajowe Euroregionu, Euroregion ogółem

Pliki do pobrania

Do góry