Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w 2011 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 07.04.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Celem opracowania jest zaprezentowanie szczegółowych informacji o pracujących, bezrobotnych, wynagrodzeniach, a także warunkach pracy i wypadkach przy pracy w 2011 r.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, części opisowej i tabelarycznej. W uwagach metodycznych przedstawiono źródła i zakres danych, stosowane klasyfikacje oraz definicje podstawowych pojęć zawartych w opracowaniu.
Zasadniczą cześć publikacji stanowią tablice statystyczne. Ocenę zmian zachodzących na rynku pracy ułatwi tablica przeglądowa obejmująca lata 2000, 2005 i 2007-2011.
Dla pełniejszego przedstawienia sytuacji na lokalnym rynku pracy podstawowe dane statystyczne przedstawiono w podziale na podregiony, powiaty i gminy, a wybrane zobrazowano na kartogramach. Opracowanie zawiera również informacje w układzie wojewódzkim, które umożliwiają porównanie podstawowych danych w odniesieniu do innych województw oraz Polski.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, wszystkie tablice przygotowano w formacie MS EXCEL, co ułatwi korzystanie z danych statystycznych przy prowadzeniu analiz.

Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007
Do góry