W 2020 r. naznaczonym pandemią COVID-19 zmalała liczba miejsc pracy na Dolnym Śląsku. Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. było ich 953,6 tys., co oznacza ubytek o 38,7 tys. w stosunku do 2019 r. Ponad 90% tego zmniejszenia (35,9 tys.) dotyczyło osób pracujących. Reszta (2,8 tys.) oznaczała redukcję zasobu wolnych miejsc pracy o 27,5%.