Podstawowe informacje dotyczące liczby turystów oraz wykorzystania obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w województwie dolnośląskim.

Liczba turystów, którzy skorzystali z obiektów noclegowych w województwie dolnośląskim w 2020 r. była o blisko połowę mniejsza niż w 2019 r. Mniejsza była także liczba udzielonych noclegów, zwłaszcza turystom zagranicznym. Niższy w skali roku był stopień wykorzystania miejsc noclegowych.