Krótka informacja zawierająca podstawowe dane charakteryzujące sytuację demograficzną w województwie dolnośląskim w I półroczu 2020 r., tj. liczbę ludności według stanu w dniu 30 czerwca, liczbę urodzeń, zgonów, przyrost naturalny oraz saldo migracji odnotowane w ciągu sześciu miesięcy br., a także dynamikę ww. wartości w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.