Podstawowe informacje o liczbie zespołów ratownictwa medycznego działających w województwie dolnośląskim, udzielonych świadczeniach zdrowotnych w miejscu zdarzenia, korzystających z doraźnej pomocy medycznej.

W 2019 r. w województwie dolnośląskim w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) działało 116 zespołów ratownictwa medycznego, 1 lotniczy zespół ratownictwa medycznego i 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nasze województwo zajmowało 3. miejsce w kraju pod względem wysokości wskaźnika liczby wyjazdów na 1000 ludności oraz liczby osób, którym udzielono świadczeń na 1000 ludności.