Podstawowe informacje dotyczące liczby krwiodawców, donacji oraz wyprodukowanych jednostek krwi i osocza w województwie dolnośląskim.

Spośród ponad 45 tys. dolnośląskich krwiodawców wszyscy byli dawcami honorowymi.

Liczba krwiodawców zmniejszyła się o 10% w porównaniu do roku poprzedniego, a co za tym idzie – mniejsza była liczba donacji – krwi pełnej o 15%, a osocza o 1%.

Wskaźnik liczby krwiodawców na 10 tys. mieszkańców w województwie dolnośląskim należał do najwyższych w kraju (4. lokata).