Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Wybrane aspekty poziomu życia mieszkańców województwa dolnośląskiego w 2008 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.03.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Celem publikacji jest charakterystyka poziomu i warunków życia mieszkańców województwa w oparciu o wskaźniki, w tym wskaźniki zrównoważonego rozwoju.
Informacje zostały zaprezentowane na poziomie powiatów, a także wybrane na poziomie gmin. Poziom życia rozpatrywano zarówno w ujęciu przestrzennym, jak i czasowym. Opis zjawisk społeczno-gospodarczych dotyczy głównie 2008 roku, tylko wybrane zjawiska
prezentowane są w latach 2002 i 2005. Analizę uzupełniono o wskaźniki dla Polski.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym omówiono metodę pomiaru poziomu życia. W drugim zaprezentowano podstawowe dane demograficzne i ekonomiczne dla województwa dolnośląskiego. W trzecim rozdziale dokonano oceny poziomu życia
w powiatach województwa dolnośląskiego ze względu na osiem aspektów, takich jak: dostępność dóbr i usług, poziom zdrowia i opieka zdrowotna, sytuacja na rynku pracy, ubóstwo i pomoc społeczna, dostęp do edukacji i poziom wykształcenia, dostęp do kultury
i sportu, poziom bezpieczeństwa publicznego oraz stan i ochrona środowiska. W czwartym rozdziale dokonano syntetycznej oceny poziomu życia społeczności lokalnych powiatów województwa dolnośląskiego. Dla każdego powiatu ustalono pozycję w rankingu w ramach poszczególnych aspektów, a także dokonano łącznej oceny poziomu życia mieszkańców powiatów.
Badane zjawiska prezentowane są w ujęciu wskaźnikowym, co umożliwia statystyczną ocenę natężenia wybranych zjawisk oraz porównanie ich przestrzennego zróżnicowania.
Dane i wyniki analiz przedstawiono w formie tabelarycznej, a także na wykresach i mapach. Wyniki badań opatrzono wyjaśnieniami i komentarzami.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
Do góry