Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Innowacyjność w województwie dolnośląskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 12.08.2015
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu publikację „Innowacyjność w województwie dolnośląskim”, której celem jest diagnoza innowacyjności, w tym identyfikacja mocnych oraz słabych stron potencjału innowacyjnego województwa dolnośląskiego na tle kraju i innych województw. Ponadto dla wybranych wskaźników przedstawiono miejsce województwa dolnośląskiego wśród regionów Unii Europejskiej. Podstawą tych porównań był raport Komisji Europejskiej Regional Innovation Scoreboard 2014.

W opracowaniu analizą objęto trzy podstawowe obszary innowacyjności regionu: warunki podstawowe – dające możliwość rozwoju innowacyjności (np. zasoby ludzkie dla nauki i techniki, poziom publicznego wsparcia), aktywność przedsiębiorstw – charakteryzującą działania przedsiębiorstw w zakresie innowacji oraz wyniki działalności innowacyjnej – wskazujące na efekty działalności przedsiębiorstw w zakresie innowacji.

W przypadku przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego podjęto próbę określenia specjalizacji branżowej – według działów PKD, tj. wskazania w województwie branż wiodących pod względem efektów działalności innowacyjnej.

Diagnozę innowacyjności województwa dolnośląskiego sporządzono na podstawie danych z trzyletniego okresu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, tj. z lat 2010-2012. Natomiast międzywojewódzką analizę porównawczą w zakresie podstawowych charakterystyk innowacyjności opracowano dla lat 2004-2012, tj. od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do 2012 r. Dodatkowo, w celu uwzględnienia aktualnych wyników badań, zasadniczą część analizy uzupełniono o suplement zawierający syntezę podstawowych tendencji do 2013 r.

Publikacja składa się z części analitycznej, poprzedzonej objaśnieniami podstawowych pojęć i definicji oraz części tabelarycznej. W aneksie do części tabelarycznej uwzględniono dodatkowo dane za 2013 r.

Wybrane zjawiska zilustrowano na mapach i wykresach.

Publikacja w sprzedaży:
Cena książki: 28 zł

Przekroje: województwo, powiaty
Do góry