Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie dolnośląskim w 2017 r.