OPIS INFOGRAFIKI

Infografika przedstawia sytuację społeczno-gospodarczą Wrocławia w okresie 3. kwartału 2022 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w skali roku wzrosło o 12,7%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto we Wrocławiu było wyższe o 3,4% niż w województwie dolnośląskim.

W marcu stopa bezrobocia wynosiła 1,6% (w województwie 4,5%). W ciągu roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 30%. 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w porównaniu do września 2021 r. zwiększyła się o blisko 6%. Wrocławskie przedsiębiorstwa stanowiły blisko jedną trzecią dolnośląskich podmiotów gospodarczych. 

Przeciętna cena transakcyjna w złotych 1 m. kw. mieszkania w 3. kwartale 2022 r. na rynku pierwotnym i, w nawiasach, rynku wtórnym kształtowała się następująco: ogółem 10520 (10178), dzielnice Fabryczna 10620 (9780), Stare Miasto 12197 (11351), Psie Pole 9996 (9461), Śródmieście 13747 (10283), Krzyki 9602 (10405).