Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Informacje Ogólne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf DrukujKonkurs na opracowanie KAMPANII PROMUJĄCEJ WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE, w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej, jako region atrakcyjny do życia – to wydarzenie regionalne, którego celem jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat zasobów informacyjnych statystyki publicznej i ich wykorzystania, rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz działań informacyjnych, przy jednoczesnym upowszechnianiu wiedzy o województwie dolnośląskim.

Konkurs jest efektywnym narzędziem edukacyjnym. Łączy w sobie rozwijanie umiejętności w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i wiedzy statystycznej oraz umożliwia nabycie umiejętności tworzenia przekazów medialnych w różnych konwencjach, zwiększenie wiedzy o podstawowych technikach marketingowych a także rozwój umiejętności prezentowania wyników pracy na forum, z uwzględnieniem znajomości zasad medialnego savoir-vivre’u. Kampania może pozytywnie wpłynąć na postrzeganie województwa dolnośląskiego jako regionu atrakcyjnego do życia, w tym sposób postrzegania jego przez osoby młode.


 Przedmiot Konkursu

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie kampanii promującej województwo dolnośląskie, w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej, jako region atrakcyjny do życia, w jednej z następujących kategorii:

 • Województwo dolnośląskie regionem przyjaznym dla studentów.
 • Województwo dolnośląskie regionem atrakcyjnym dla biznesu.
 • Województwo dolnośląskie regionem dobrym do zamieszkania i do życia.
 • Województwo dolnośląskie regionem o atrakcyjnym rynku pracy.

 Zadania Konkursowe

W ramach Konkursu należy opracować projekt kampanii promującej region w oparciu o zasoby informacyjne statystyki publicznej z zastosowaniem graficznej prezentacji danych.

Praca konkursowa składa się z trzech elementów.


I. Część pierwsza to opracowanie projektu kampanii obejmującej:

 • krótką prezentację założeń kampanii (co chcemy powiedzieć i jak zaprezentować region - główny przekaz, do kogo - określenie odbiorców, jakimi sposobami – krótki opis sposobów prowadzenia kampanii);
 • opracowanie z wykorzystaniem danych statystycznych, które mogą być podstawą prezentacji atrakcyjności regionu.

II. Część druga stanowi materiał uzupełniający do części pierwszej, z uwzględnieniem i opracowaniem wybranego elementu kampanii promocyjnej spośród:

 • projekt billboardu ulicznego (w formacie A2),
 • plakat reklamowo-informacyjny (w formacie A2),
 • nagranie krótkiego filmiku spełniającego wymogi gatunkowe reklamy, wypowiedzi informacyjnej, dokumentu, reportażu filmowego lub podcastu video (wideo w formacie MP4, czas trwania nagrania 30-60 sek.), 
 • ulotka lub broszura informacyjno-reklamowa (format A5),
 • dashboard (sposób obrazowania i prezentacji danych w formie wizualnej na jednym ekranie lub jednej kartce, zwykle w postaci kombinacji tekstu i grafiki, z naciskiem na grafikę),
 • materiał prasowy (informacja prasowa, gotowy artykuł, felieton, wywiad) o przemyślanej rozkładówce, najlepiej ilustrowany zdjęciami lub innymi obrazami (minimum 1800 znaków bez spacji),
 • nagranie audio w formie audycji radiowej lub podcastu, spełniającego wymogi gatunkowe informacji, wywiadu, reklamy radiowej itp. (format MP3, czas trwania nagrania 30-60 sek.), 
 • projekt fanpage’a lub strony wydarzenia na portalu społecznościowym,
 • plan wydarzenia (eventu, akcji lub spotkania promocyjnego z dziennikarzami, działaczami społecznymi lub inną grupą osób) z określeniem nazwy i charakteru wydarzenia możliwego również w formie zdalnej, grupy odbiorców i przebiegu (scenariusza), miejsca i czasu spotkania,
 • materiał promocyjny o innej formie - Uczestnicy mogą zastosować również inne elementy kampanii promocyjnej niż wymienione wyżej.

III. Prezentacja kampanii przez Lidera zespołu na forum (komentarz towarzyszący przygotowanym materiałom promocyjnym), która powinna zawierać:

 • opis założeń kampanii (celu, głównego przekazu, grupy docelowej odbiorców i sposobów docierania do niej),
 • wskazanie i uzasadnienie doboru danych i wskaźników statystycznych,
 • opis wybranego elementu kampanii promocyjnej i związanych z nim materiałów promocyjnych.

       Czas prezentacji – do 15 minut.

 

 Uczestnicy

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego.
 • Konkurs odbywa się w języku polskim.
 • W konkursie biorą udział drużyny, składające się z czterech osób, w tym Lidera.
 • Każda szkoła może wystawić maksymalnie trzy drużyny.
 • Drużyna reprezentuje szkołę. Skład drużyny mogą stanowić uczniowie z różnych klas danej szkoły.
 • Wszyscy członkowie drużyny muszą posiadać status ucznia szkoły ponadpodstawowej, zarówno w dniu zgłoszenia, jak i w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 • W ramach Konkursu można być członkiem tylko jednej drużyny. 
 • Uczestnicy są obowiązani przestrzegać postanowień Regulaminu oraz jego załączników.
 • Wszystkim Uczestnikom przysługują jednakowe pakiety informacyjne i promocyjne, dostarczone przez Organizatora.

 Zgłoszenia

 • Rekrutacja odbędzie się w terminie określonym w Załączniku nr 1.
 • Zgłoszeń do Konkursu można dokonywać w trakcie trwania rekrutacji na formularzu, stanowiącym Załącznik nr 2.
 • Zgłoszenia udziału Uczestników w Konkursie dokonuje Opiekun/Nauczyciel danej szkoły.
 • Organizatorzy odmawiają przyjęcia zgłoszenia, jeżeli nie odpowiada ono przepisom Regulaminu lub jest z innych przyczyn niedopuszczalne, w szczególności niekompletne. Organizatorzy zawiadamiają zgłaszającego o przyczynie odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Warunkiem skuteczności zgłoszenia drużyny jest dołączenie 5 oświadczeń podpisanych przez Uczestników oraz ich Opiekuna na formularzach stanowiących Załącznik 2a i Załącznik 2b, które zawierają akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Warunki przetwarzania danych osobowych określa Załącznik 2c.
 • Zgłoszenia należy przekazać Koordynatorowi Konkursu pocztą elektroniczną.
 • Dane kontaktowe podane w zgłoszeniu służą do przekazywania wszystkich informacji związanych
  z uczestnictwem w Konkursie.
 • Uczestnicy zobowiązują się do bieżącego zapoznawania się z komunikatami publikowanymi na oficjalnej stronie internetowej Konkursu.

 Ogólne zasady oceniania

 • Poprawność merytoryczna.
 • Właściwy dobór i aktualność danych.
 • Prezentacja graficzna - poprawność i sposób wizualizacji danych.
 • Prawidłowe określenie źródła danych oraz wskazanie braku danych, o ile taki występuje.
 • Kreatywność i pomysł na kampanię promocyjną.
 • Ogólna atrakcyjność kampanii, dopracowanie szczegółów.

 

 Jury

W skład Jury wchodzą:

 • eksperci w zakresie badań regionalnych – 4 osoby (przedstawiciele Organizatora) - Agnieszka Ilczuk, dr Leszek Cybulski, Agata Girul, Marcin Sak,
 • ekspert w zakresie marketingu – 1 osoba (przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) - dr Magdalena Daszkiewicz,
 • ekspert w zakresie statystyki –  1 osoba (przedstawiciel PTS Odział we Wrocławiu) dr Elżbieta Stańczyk
 • ekspert w zakresie graficznej prezentacji danych – 1 osoba (przedstawiciel Organizatora) - Janusz Szlączka,
 • rzecznik prasowy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – 1 osoba - Alicja Pietrusiewicz,
 • przedstawiciel mediów – 1 osoba, (Redaktor Naczelny Gazety Wrocławskiej) - Arkadiusz Franas,
 • przedstawiciele Sponsora – 2 osoby (Fundacja PKO Banku Polskiego, Doppelmayr Polska Sp. z o.o.) - Robert Ślawski, Paweł Milaniak.
Do góry