Najważniejsze informacje o działalności galerii i salonów sztuki w 2019 r., liczbie zorganizowanych wystaw i ekspozycji oraz zwiedzających te instytucje.

Liczba zwiedzających dolnośląskie instytucje wystawiennicze w 2019 r. plasowała województwo dolnośląskie na 3. miejscu w kraju. Galerie i salony sztuki działające na jego terenie należały do liderów pod względem wykorzystania do prezentacji wystaw „nowych mediów”.