Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w czerwcu 2024 r.

28.06.2024
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w maju 2024 r.

28.06.2024
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.06.2024
Publikacja „Warunki mieszkaniowe w województwie dolnośląskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” zawiera informacje na temat liczby budynków według ich rodzaju, a także dane odnośnie wieku i wielkości budynków mieszkalnych z uwzględnieniem zasobów mieszkaniowych zlokalizowanych w tych budynkach. Przedstawia ona również informacje na temat liczebności mieszkań w różnorodnych przekrojach, w tym w szczególności dla mieszkań zamieszkanych, czy też wg podmiotów będących właścicielami mieszkań. Zaprezentowano również dane na temat jakościowych aspektów istniejących zasobów mieszkaniowych, tj. powierzchni i wieku mieszkań, ich wyposażenia w instalacje techniczno-sanitarne czy warunków mieszkaniowych ludności. W części analitycznej wyniki dotyczące budynków i zasobów mieszkaniowych przedstawiono w formie opisowo-graficznej.
Czytaj dalej

Publikacja Rodziny w województwie dolnośląskim w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

27.06.2024
Opracowanie przedstawia charakterystykę demograficzno-społeczną gospodarstw domowych, rodzin oraz osób wchodzących w ich skład. Publikacja zawiera informacje o liczbie, typach rodzin oraz dane dotyczące liczby, wielkości i składu pokoleniowego gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania. Wybrane zjawiska zilustrowano na mapach i wykresach. Prezentowane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 dostarczają wielu interesujących informacji pozwalających na analizę zjawisk zachodzących w społeczeństwie Dolnego Śląska, a także ocenę zmian, jakie w nim nastąpiły w okresie między spisowym, tj. w latach 2011-2021.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie dolnośląskim w pierwszym kwartale 2024 r.

27.06.2024
Opracowanie prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie dolnośląskim uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Zawiera dane o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej (według płci, miejsca zamieszkania, wieku, poziomu wykształcenia); jest to podstawowe źródło informacji o sytuacji na rynku pracy. Komentarz analityczny uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi oraz prezentacją graficzną danych w formie map i wykresów. Do uogólniania wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności rezydującej Polski pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań/NSP 2021. Dane za okres od 1 kw. 2021 r. do 3 kw. 2023 r. zostały przeliczone zgodnie z nową podstawą uogólniania wyników. Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że w 1 kwartale 2024 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 61,0% ludności w wieku 15–89 lat. Było to o 0,4 p.proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,1 p.proc. więcej w odniesieniu do 1 kwartału 2023 r. Dolnośląskie zajmowało 3. lokatę wśród województw pod względem wysokości tego wskaźnika. Obciążenie pracujących osobami niepracującymi w województwie dolnośląskim ukształtowało się na niższym poziomie niż w kraju. Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kwartale 2024 r. 3,9% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat, a osoby bierne zawodowo - 39,0% ogółu ludności w wieku 15-89 lat.
Czytaj dalej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    26
Do góry