Przekazujemy Państwu publikację „Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie dolnośląskim w świetle wyników NSP 2021opracowaną w Urzędzie Statystycznym we Wrocławiu. Publikacja prezentuje ostateczne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, który został przeprowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Analogiczne opracowania, wydawane również przez urzędy statystyczne w pozostałych województwach wraz z publikacjami opracowanymi przez Główny Urząd Statystyczny, stanowią bogaty zasób informacyjny poświęcony wynikom NSP 2021.

Przedstawiane w publikacji dane odnoszą sią przede wszystkim do podstawowych przekrojów demograficznych i społecznych ludności związanych z płcią, wiekiem, stanem cywilnym, miejscem zamieszkania i wykształceniem. Ponadto publikacja zawiera informacje dotyczące niepełnosprawności mieszkańców, ruchu migracyjnego ludności oraz zasadniczych konsekwencji migracji dawnych i współczesnych, dotyczących struktury ludności według kraju urodzenia i kraju obywatelstwa, a także subiektywnych ocen tożsamościowych, związanych z odczuwaniem przynależności do grup narodowo-etnicznych i wyznaniowych.

Mamy nadzieję, że publikacja zainteresuje szerokie grono Czytelników, dostarczając wielu interesujących informacji opisujących społeczeństwo Dolnego Śląska i zmiany, jakie w nim zaszły w okresie międzyspisowym 2011-2021. 

Polecamy Państwa uwadze również inne publikacje dostępne na stronie internetowej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (wroclaw.stat.gov.pl), a także bogaty zasób informacji, w tym wyników spisów powszechnych, dostępny w Banku Danych Lokalnych GUS (bdl.stat.gov.pl).