Opracowanie zawiera szczegółową analizę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat lub więcej: pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana w odniesieniu do ich zróżnicowania pod względem cech społeczno-demograficznych związanych z płcią, miejscem zamieszkania, wiekiem i wykształceniem.

Publikacja zawiera część analityczną wzbogaconą o prezentację graficzną zjawisk na mapach i wykresach oraz uwagi metodologiczne. W części analitycznej zawarte są porównania różnych aspektów aktywności ekonomicznej ludności pomiędzy dwoma ostatnimi spisami powszechnymi. Ponadto publikacja zawiera porównanie podstawowych wartości i wskaźników dla województwa dolnośląskiego z pozostałymi województwami i krajem.