Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie dolnośląskim w 2012 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.03.2013
Częstotliwość wydania: Roczna

Przekazujemy Państwu kolejną edycję publikacji poświęconej zmianom strukturalnym grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON.
Celem opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących w 2012 r. w liczebności i strukturze jednostek prowadzących działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim.
Publikacja składa się z uwag ogólnych, słownika pojęć, części opisowej wzbogaconej kartogramami oraz części tabelarycznej.
W uwagach ogólnych wyjaśniono zasady klasyfikacji i grupowania danych, a „Słownik pojęć” zawiera definicje używane w publikacji.
Tablice statystyczne zostały podzielone na dwie zasadnicze części. W pierwszej części zamieszczono tabele przeglądowe prezentujące zmiany podmiotów gospodarki narodowej w latach 2000–2012 w podregionach i powiatach województwa dolnośląskiego, a ostatnia tablica – podmioty w województwie dolnośląskim na tle pozostałych województw i kraju w tym okresie.
Drugą część publikacji stanowią tablice szczegółowe o podmiotach gospodarki narodowej, które zawierają informacje m.in. w układzie sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności, wybranych form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności, typów organów założycielskich, form finansowania, rodzaju kapitału, liczby pracujących oraz podregionów, powiatów i gmin. W tej części publikacji przedstawiono również informacje o liczbie podmiotów gospodarki narodowej nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych w 2012 r., a także o liczbie podmiotów z zawieszoną działalnością według wybranych form prawnych i sekcji PKD.

Publikacja w sprzedaży:
Cena CD-ROM: 15 zł

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007
Do góry