Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim w latach 2012-2015

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.02.2017
Częstotliwość wydania: Co 4 lata

Urząd Statystyczny we Wrocławiu przekazuje Państwu kolejne wydanie, ukazującego co 4 lata, opracowania tematycznego prezentującego zaangażowanie kapitału zagranicznego w województwie dolnośląskim.

Inwestycje zagraniczne, będące ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego, świadczą między innymi o atrakcyjności inwestycyjnej województwa dolnośląskiego. Powoduje to wzrost zapotrzebowania na dane statystyczne z tego zakresu.

Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego.

Analizowana zbiorowość podmiotów obejmuje jednostki posiadające w latach 2012-2015 kapitał pochodzący od inwestorów zagranicznych, niezależnie od jego wielkości, struktury i udziału w kapitale podstawowym, a także kraju pochodzenia. Prezentowane dane nie uwzględniają podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, szkół wyższych, gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, a także samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury posiadających osobowość prawną.

Publikacja składa się z uwag metodycznych, syntetycznego opisu wyników badań oraz części tabelarycznej stanowiącej zasadniczą część opracowania.

Uzupełnienie materiału statystycznego zawartego w tablicach stanowią kartogramy ukazujące w sposób graficzny niektóre zjawiska i relacje.

W uwagach metodycznych przedstawiono źródła informacji wykorzystywanych w publikacji oraz definicje pojęć i wskaźników.

Syntetyczny opis wyników badań przedstawia charakterystykę działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie dolnośląskim, w przekrojach według klas wielkości wyznaczonych liczbą pracujących, według lokalizacji siedziby zarządu, rodzaju prowadzonej działalności, a także kraju pochodzenia inwestora zagranicznego, wartości i struktury kapitału, wyników finansowych oraz lokalizacji siedziby zarządu w przekroju województw i powiatów.

Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje wg województw
Do góry