Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Samorząd terytorialny w województwie dolnośląskim w 2006 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.03.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Celem publikacji jest statystyczny opis sytuacji społeczno-gospodarczej oraz poziomu zaspokajania różnorodnych potrzeb społeczności lokalnych województwa dolnośląskiego w pierwszym roku działalności samorządów kadencji 2006-2010.
Charakterystyka zjawisk społeczno-gospodarczych w poszczególnych jednostkach terytorialnych dotyczy głównie 2006 roku. Wybrane zjawiska prezentowane są w ujęciu dynamicznym, obejmującym lata 2002-2006.
Publikacja składa się z dwóch zasadniczych części poprzedzonych uwagami ogólnymi oraz uwagami analitycznymi opisującymi sytuację społeczno-gospodarczą w poszczególnych jednostkach województwa dolnośląskiego. Pierwsza część zawiera statystyczną (liczbową) charakterystykę poziomu i zróżnicowania badanych zjawisk w następujących obszarach tematycznych: struktura organizacji terytorialnej, władze samorządowe, potencjał demograficzny, infrastruktura osadnicza (infrastruktura społeczna, mieszkalnictwo i infrastruktura techniczna), grunty komunalne i planowanie przestrzenne, gospodarka regionu oraz finanse samorządowe. W drugiej części zaprezentowano analizę porównawczą (klasyfikacje) powiatów ze względu na wybrane aspekty obrazujące wewnątrzregionalne zróżnicowanie, a także podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego na tle kraju.
Istotnym elementem publikacji są informacje o pozyskaniu przez samorządy środków z budżetu Unii Europejskiej oraz o planowaniu przestrzennym w gminach.
Badane zjawiska prezentowane są w ujęciu bezwzględnym i wskaźnikowym, co umożliwia statystyczną ocenę natężenia wybranych zjawisk oraz porównanie ich przestrzennego zróżnicowania. Informacje przedstawione są w układzie gmin w podziale na miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie oraz powiatów. Dane i wyniki analiz przedstawiono są w formie tabelarycznej i graficznej (wykresy i mapy) wraz z krótkim komentarzem.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy

Pliki do pobrania

Do góry