Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 21.05.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Publikacja zawiera informacje charakteryzujące przemiany zachodzące na terenie województwa dolnośląskiego m.in. z zakresu: demografii, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych, rynku pracy, świadczeń społecznych, cen, przemysłu, budownictwa, rolnictwa i rynku wewnętrznego, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.
Prezentowane kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju, w okresach kwartalnych i narastających.
Opracowanie składa się z uwag ogólnych, z części analitycznej podzielonej na działy tematyczne, wzbogaconej prezentacją graficzną, w postaci zestawu map i wykresów oraz części tabelarycznej, w której za-mieszczono podstawowe dane statystyczne.
Wybrane informacje zaprezentowano w przekrojach według sekcji i wybranych działów w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 oraz podregionów i powiatów.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności
Do góry