Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kapitał ludzki w województwie dolnośląskim w latach 2002-2006

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.03.2014
Częstotliwość wydania: Wydanie jednorazowe

Publikacja przedstawia analizę porównawczą kapitału ludzkiego woj. dolnośląskiego na tle pozostałych województw oraz kapitału ludzkiego powiatów woj. dolnośląskiego w latach 2002-2006.
Celem podstawowym opracowania była analiza zróżnicowania jednostek terytorialnych pod względem posiadanego kapitału ludzkiego w ostatnich latach przed realizacją tego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007—2013.
Szczególnie skoncentrowano się na określeniu pozycji woj. dolnośląskiego na tle pozostałych województw, do tego celu wykorzystano taksonomiczne mierniki rozwoju. Przedstawiono też ocenę dystansów dzielących woj. dolnośląskie od innych województw oraz dystansów występujących między powiatami tego województwa, a także określeniu słabych i mocnych stron analizowanych jednostek terytorialnych.
Publikacja składa się z części analitycznej i tabelarycznej poprzedzonych opisem przyjętej metodologii, gdzie oprócz zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania oraz objaśnień podstawowych pojęć i definicji przedstawiono, wzorując się na koncepcji Wskaźnika Rozwoju Społecznego HDI, konstrukcję syntetycznego miernika kapitału ludzkiego. Część analityczna została podzielona na rozdziały odpowiadające źródłom danych (NSP i sprawozdawczość bieżąca) i podmiotom opracowania, tj. województwu dolnośląskiemu prezentowanemu na tle innych województw oraz powiatom województwa dolnośląskiego. W każdym z rozdziałów, w poszczególnych częściach dotyczących pięciu badanych obszarów kapitału ludzkiego, przeprowadzono dobór cech do analizy, przedstawiono wartości wybranych wskaźników, podano wartości mierników syntetycznych oraz scharakteryzowano ich zróżnicowanie.
Informacje ujęte w części tabelarycznej zawierają wartości finalnych wskaźników diagnostycznych oraz wartości mierników kapitału ludzkiego dla województw i powiatów.

Pliki do pobrania

Do góry