Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego, podmiotów gospodarczych i koniunktury. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.