Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Infografika - Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w województwie dolnośląskim

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21.12.2021


 


OPIS INFOGRAFIKI

Infografika – przedstawia dane wstępne z PSR 2020 (Powszechnego Spisu Rolnego 2020) Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w województwie dolnośląskim

Wykres kolumnowy: Struktura użytkowników gospodarstw indywidualnych według wieku, płci oraz grup obszarowych użytków rolnych Największy odsetek mężczyzn zanotowano w wieku od 45 do 54 lat w grupie obszarowej 5 ha i więcej. Odsetek ten wyniósł około 80%.

Wykres kolumnowy: Struktura wieku użytkowników gospodarstw indywidualnych według grup obszarowych użytków rolnych

Ponad połowę (53,3%) użytkowników gospodarstw indywidualnych była w wieku pomiędzy 45 a 64 rokiem życia.

Tabela: Udział rodzinnej i najemnej siły roboczej w nakładach pracy ogółem w gospodarstwach indywidualnych

Wstępne wyniki PSR 2020 w porównaniu do wyników z PSR 2010 wskazują na spadek nakładów pracy z 65,1 tys. do 46,6 tys. AWU. Zmniejszył się udział rodzinnej siły roboczej (o 4,3 p. proc.) na rzecz pracowników najemnych (wzrost o 2,6 p. proc.) oraz pracujących spoza rodziny (wzrost o 1,7 p. proc.).

Wykres słupkowy: Struktura nakładów pracy w gospodarstwach rolnych według kategorii osób

W gospodarstwach indywidualnych udział rodzinnej siły roboczej był większy niż w gospodarstwach ogółem i wynosił 91,0%. W porównaniu do wyników z PSR 2010 zanotowano spadek o 4,3 p. proc. udziału rodzinnej siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych.

Mapa (województwa dolnośląskiego według powiatów): Nakłady pracy w gospodarstwach rolnych ogółem poniesione na produkcję rolniczą w AWU (według siedziby użytkowników)

Udział rodzinnej siły roboczej w ogóle nakładów pracy zawierał się od 67,3% w powiecie świdnickim do 94,6% w powiecie kamiennogórskim, przy średniej w województwie na poziomie 83,0%.

Do góry