Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Seminarium z okazji Dnia Statystyki Polskiej - Odznaka Honorowa Złota Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
10.03.2023

9 marca br. odbyło się seminarium, zorganizowane przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, we współpracy z wrocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.  Wydarzenie to pozwoliło na spotkanie się przedstawicieli różnych środowisk i instytucji, z którymi nasz Urząd współpracuje i na wymianę opinii cennych dla wzbogacania naszej działalności. Podkreślano  wiodącą rolę statystyki publicznej, jako lidera dostarczania rzetelnych i wiarygodnych informacji.

Po powitaniu przez Panią Halinę Woźniak – p.o. Dyrektora Urzędu Statystycznego we Wrocławiu przybyłych gości, wystąpieniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – Pana prof. dr hab. Andrzeja Kalety Prezes GUS, Pan dr Dominik Rozkrut przywitał uczestników seminarium oraz wygłosił wykład otwierający pt. „Rola statystyki publicznej w systemie informacyjnym demokratycznego społeczeństwa”.

W kolejnej części tego wydarzenia Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan dr Marek Obrębalski wygłosił Laudację dla Urzędu, a Przewodniczący Sejmiku Pan dr inż. Andrzej Jaroch odznaczył Urząd Statystyczny we Wrocławiu przyznaną uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2023 r. - Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wyróżnienie Urzędu tym odznaczeniem jest wyrazem uznania i docenienia pełnionej przez niego ważnej roli informacyjnej, badawczej i analitycznej, a także społecznej w województwie dolnośląskim. 

Po przerwie uczestnicy seminarium wysłuchali dwóch bardzo ciekawych referatów:

  • „Portret demograficzno-społeczny województwa dolnośląskiego w świetle spisów ludności”
    (dr Elżbieta Stańczyk, Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
  • „Współczesne spisy na świecie; ich geneza oraz specyfika w różnych krajach”
    (dr Leszek Cybulski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu).

Uroczyste seminarium cieszyło się dużym zainteresowanie uczestników, w tym pracowników Urzędu, zgromadziło również wielu zaproszonych gości. Nie zabrakło składanych na ręce Pani Dyrektor gratulacji oraz życzeń dalszych sukcesów.

Do góry