W Dniu Samorządu Terytorialnego prezentujemy Państwu krótką informację o dolnośląskich radnych.

Dowiemy się z niej m.in., że dolnośląscy radni to w większości osoby w wieku 40 lat i więcej,
z wyższym wykształceniem, reprezentujący głównie jedną z dwóch grup zawodowych – specjalistów oraz przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników.