W dniu 23 października 2015 r. w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Wykluczenie społeczne i integracja społeczna na Dolnym Śląsku”  organizowana przez Katedrę Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu.