Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Konferencja „Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
08.06.2017

W dniu 5 czerwca, w gmachu Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, odbyła się konferencja pt.: . Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, zorganizowana z inicjatywy Rządowej Rady Ludnościowej. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Wojewoda Dolnośląski - Pan Paweł Hreniak oraz Urząd Statystyczny we Wrocławiu. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Błaszczaka i była kolejną z cyklu debat, organizowanych w każdym województwie.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi na tendencje zmian zachodzących w procesach demograficznych w województwie dolnośląskim i określenie istotnych i ważnych z punktu widzenia problemu wyzwań dla polityki społecznej i gospodarczej. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, ośrodków akademickich, w tym zajmujących się tematyką społeczną i badaniami regionalnymi oraz statystyki publicznej.

Podczas dwóch sesji tematycznych omówione zostały zagadnienia związane z sytuacją demograficzną województwa dolnośląskiego, kondycją rodzin oraz zmianami społecznymi obserwowanymi w regionie, a także migracjami wewnętrznymi i zagranicznymi i ich wpływem na rynek pracy. Poruszone zostały również kwestie związane z potencjałem zdrowotnym ludności oraz procesami starzenia się.  

Podczas konferencji Pan Sławomir Banaszak, Kierownik Oddziału w Jeleniej Górze Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, został udekorowany przez Wicewojewodę, Pana Kamila Zielińskiego i Przewodniczącego Forum Grup Roboczych Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Pana Macieja Gałęskiego, Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w budowanie współpracy transgranicznej w dziedzinie statystyki. Pan Sławomir Banaszak od roku 1993 koordynuje w ramach trójstronnej grupy roboczej „Eurex-Statystyka” transgraniczną współpracę euroregionalną na styku granic Polski, Czech i Niemiec. W wyniku tej współpracy powstało ponad 60 wspólnych publikacji statystyczno-opisowych zawierających dane porównawcze o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych części pogranicza polsko-czesko-saksońskiego i informacje o wspólnych inicjatywach. Współpraca statystyków odbywa się na zasadach: dobrowolności, parytetu i rotacji. Corocznie opracowywany jest plan pracy, w którym wspólnie określane są zadania do realizacji. Zadania te wynikają z potrzeb informacyjnych zgłaszanych przez odbiorców danych lub struktury Euroregionu. Aktualnie grupę, oprócz pracowników naszego Urzędu, współtworzą pracownicy Krajowego Urzędu Statystycznego Wolnego Państwa Saksonii oraz Czeskiego Urzędu Statystycznego Przedstawicielstwa w Libercu. Grupa w 2011 r. otrzymała od władz Euroregionu nagrodę specjalną za szczególne efektywny udział w rozwoju transgranicznej współpracy w ramach Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.

Do góry