Dnia 25 września 2014 r. w Dolnośląskim Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbędzie się konferencja pt. „Spójność społeczna Dolnego Śląska. Dekada członkostwa w UE”. Tematyka konferencji obejmie zagadnienia dotyczące spójności społecznej Dolnego Śląska w kontekście wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, w tym zagadnienia demograficzne, a także dotyczące zatrudnienia i poziomu życia Dolnoślązaków. Poprzez swą tematykę, konferencja doskonale wpisuje się w obchody 10 rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kierowana jest głównie do środowiska naukowego, administracji publicznej oraz praktyków zajmujących się polityką społeczną w regionie. Serdecznie zapraszamy!